Lavinya Dergisi

TEKNOLOJİ ÇAĞI VE E-DERGİLER
İlke Aslı ERDOĞAN

Durupta bakmalı akıp giden zamanda, yaşamdaki ufak detaylara...

Dergi, belirli aralıklarla yayımlanan basılı veya elektronik olarak sunulan bir iletişim aracıdır. Günümüzde teknolojinin hayatımızda vazgeçilmez bir şekilde yer almasıyla basılı dergiler yerini e-dergilere bırakmaya başlamıştır. Hayatın her alanında olan teknoloji, hayatı kolaylaştırmak ve gelişim sağlamak için en gelişmiş imkandır. Sağlıklı kullanıldığında faydalı işlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Teknolojinin de gelişmesiyle tüketim alışkanlıklarının hızlanması önüne geçilemez hal almıştır. Tüketimin hızlanması sahip olduğumuz her şeyde olduğu gibi bilgiye, kültüre, sanata ve spora az maliyetle ulaşma ihtiyacını oluşturur. Basılı dergilerin okunması ve sahip olunmasının verdiği hazdan dolayı daha özel bir yerde tutulması aşikardır. Fakat günümüz teknoloji ve tüketim çağında e-dergilerin popülerleşmesi durdurulmaz bir olgu. Popülerleşmesinin birçok sebebinden birkaçı; E-dergilerin yazıyı internet üzerinden daha çok kişiye ulaştırması, yazmayı sevenleri belli kalıplara sokmadan ve sınırlamadan yayılım sağlamasına olanak sunması günümüz değişim çağında medyalararasılıkla ilişkili olarak; “Geleneksel düzenin yeni düzenle bir araya gelmesini” sağlar. Basılı mecralarda yazılar ve resimler varken dijital mecralarda yazı ve resmin yanında video, animasyon, podcast ve birçok görsel tasarım ögesi aynı anda tek bir çatı altında buluşturulabiliyor. Basılı dergilerin yayımlanana kadar ki süreçte birçok adımdan geçtiğini düşünürsek e- dergiler günümüz tabiriyle “tek tık” ile elimizin altında. Her nesilde dergi okumasını seven insanlar vardır. Dergilerin kendine özel oluşan kitleleri basılı derginin kısıtlı bir topluluğa ulaşmasına neden olur. E- dergiler her nesilden okuyucuya aynı anda ulaşma sansına sahiptir. İnternetten sadece genç nesil değil yaşlı kesim de faydalanabiliyor. Teknolojinin getirdiği link sistemiyle bütün bilgiler zamansız ve hızlı ulaşılabilir. Aynı zamanda bilgiye ve kültüre ulaşmakta maliyet konusunda zorluk çekilmektedir. Hem dergilerin basımında oluşan maliyet hem de okuyucuların dergiye sahip olmak için ayırması gereken maliyet vardır. Yani bu demek oluyor ki bilgiye ve kültüre ulaşmak maliyetli bir hal alıyor. Edebiyatta ve sanatta, estetik zevklerden geri kalmamıza yol açıyor. Bu noktada e- dergiler ücretsiz veya düşük maliyetle bizleri edebiyat, sanat, bilim ve kültürle buluşturuyor. E-dergiler birçok formatta yapılabiliyor. Blog altyapısı ile veya dijital dergi tasarımı şeklinde yapılan, süreli veya süresiz yayımlanan dergiler ya da günlük yayın yapan dergiler vardır. E-dergiler basılı dergilere göre süresiz veya daha aktif yayımlama yaparlar. Bu sayede e- dergiler belli bir formata takılı kalmamış ama kendine özgü bir düzen oluşturmuş olurlar. Geleneksel yöntemlerin varoluşunu sürdürmesi dijitalleşmeyle birlikte günümüz e-dergilerine evirilmeye başlamıştır. Kendini anlatma ve sunma ihtiyacı ilk insanların mağara resimlerinden tut Orhun Kitabeleri, papirüs kağıtlarına yazılanlar, geliştirilen birçok harfler, sayılar, rakamlar. Kur-an, İncil gibi çoğaltılan kutsal kitaplar ve yakın çağda önemli şairlerin ve yazarların şiir defterleri daha sonrasında ise Atatürk gibi önemli kişiliklerin bize bırakmak istediği bilgileri bir kitapta buluşturup basmasıyla günümüze geldikçe bilginin, sanatın ve kültürün günümüz imkanlarına uyarlanarak dijitalleşmesi sürecini kapsıyor. Her dönem kendi imkanlarıyla üretime devam ettiği için günümüzde de e-dergiler popülerleşme yolunda. Bu da günümüz teknoloji kültürünün geleneksel basılı derginin içeriğiyle birleşmesiyle medyalararasılığa örnek oluyor. Kaynakça: EDB 353 Siber Edebiyat, Medyalararasılık