Lavinya Dergisi

SOLUĞUM
Arşiv

Eski Yazar Yazıları

Önce şimalden geldin Sonra cenuptan Şarktan ve garptan Bütün benliğimden Ezeli ve ebedi ruhumdan Yolların gidişinden Gözlerin sevişinden geldin Sonra baktım Önüm arkam Sağım solum Soluğum Önce şimalden geldin Sonra cenuptan Şarktan ve garptan Bütün benliğimden Güneş’in denizden battığı günlerden Yolların gidişinden Gözlerin sevişinden