Lavinya Dergisi

3S 1G KURALI
Osman YAVAN

İnanıyorum ‘‘ Elbet Bir Gün! ’’ İnsan dünya’ da ne için var olduğunu anlayacak…

Merhaba sevgili okur. Hoş geldin. Bugün sizlere uzun bir süredir üzerinde çalıştığım ve araştırma yaptığım “3S 1G” kuralından bahsetmek istiyorum. Nedir bu 3S 1G kuralı? Mutlaka hepimizin farklı farklı terimler ve kavramlar zihnimizde canlanıyordur. Fakat bizim için hayatımızda ahlaki ve etik olması açısından olmazsa olmazımız kurallarımız olmak zorundadır. 3S 1G kuralı; saygı, sevgi, sadakat ve güveni temsil ediyor. Bu bağlamda hepimizin kendi hayatında, yaşantısında fark etmeksizin bu kurallar çerçevesinde belirli bir ölçü içerisinde yaşamalıyız. Bakınız lütfen kalıplar demiyorum. Kurallar içerisinde diyorum çünkü önce kendimize saygı göstermeliyiz, kendimizi sevmeliyiz, kendimize sadık olmalıyız. En önemlisi de kendimize güvenmeliyiz. Bir insanı inşa etmek kolay değil elbette fakat insanın kendini inşa etmesi, yetiştirmesi, öğrenmesi ve bütün bu bilgi ve birikimi aktarması da elbette çok büyük özgüven göstergesidir. Aynı zamanda kendini inşa ettiğinin net göstergesidir. Asla inancınızı ve kendinize olan güveni kaybetmeyiniz. Asıl olan kendine olan inancın ve güvenindir. Fakat kendisine saygısı ve sevgisi olmayan insan, bu iki kavramı da kendi karakterine entegre edemeyen hayatına da yansıtamaz. Her anlamda eksiklik hisseder. Sonuç olarak kendisini olumsuz düşünce ve fikir içerisinde bulur. Bu durumu da sanırım kimse istemez. Negatifler dünyası içerisin de yer almak ister misiniz? Bu soruyu herkes kendine sorsun ve değerlendirsin! Sorunun cevabını verdiyseniz ve değerlendirmenizi yaptıysanız 3S 1G kuralı içerisinde bulunan terimleri inceleyerek devam edelim…
3S 1G kuralı içerisinde bulunan rakam ve harflerin temsil ettiği terimler; saygı, sevgi, sadakat ve güvendir.

Saygı nedir?
Saygı başta büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere, şeylere karşı duyulan, sevgi ve çekinmeyle karışık bağlılık duygusudur. Diğer ihtiva ettiği bir anlam ise başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu, inceliğini göstermektir.

Sevgi nedir?
Sevgi, insanı bir kimseye ya da şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygudur. Yani sevme duygusudur.

Sadakat nedir?
Sadakat, insanın sağlam, güçlü ve içten bağlılık demektir.

Güven nedir?
Güven, insanın korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranma.

"Güven, insan ilişkilerinin temelidir" Terimlerimizin literatürdeki karşılığı olan anlamlarını inceledik. Peki bizdeki ihtiva ettiği anlamları nedir? Hayatımızda yeri neresi? Özellikle de kendimize olan saygımız, sevgimiz, sadakatimiz, güvenimiz ne kadar? Bütün bu soruların cevabı sizde! Cevaplarınızı ve değerlendirmenizi lütfen yapmayı unutmayınız! Buraya kadar olan kısımda “3S 1G Kuralının” kendimizle ile alakalı olan kısmıyla ilgilendik. Bundan sonraki bölümde ise ortak yaşadığımız ve bizi birleştiren dünya üzerinde inceleme yaparak devam edeceğiz. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyamızda hepimizi ortak noktada birleştirecek olan terimin “saygı” olduğuna inanıyorum. Çünkü saygı içerisinde sevgi, sadakat ve güveni ihtiva ediyor. Bir toplumun oluşumu ve gelişimi için birey ne kadar önemliyse toplumun faydası için bireylerin ortak çalışması da o kadar önemlidir. Bu bağlamda yapılan bireysel çalışmaların yanı sıra elde edilen kazanımı topluma aşılamak ve entegre etmek fevkalade bir eylem olacaktır. Bu eylemi aktif hale getirmenin yolu da mutlaka ama mutlaka saygıdan geçiyor hiç şüphesiz! Bununla birlikte hepimiz farklı dile, ırka, dine, mezhebe, kültüre ve coğrafyaya sahibiz. Bizi bütün kavramlar silsilesinin içerisinde ortak noktada buluşturacak yegana şey ise saygıdır. Önce kendimize saygı duyarak, kendimizi sevmeyi, kendimize sadık kalmayı ve güvenmeyi öğrenmeliyiz. Neticesinde zaten toplum içerisindeki bireylere yani insanlara karşı saygı, sevgi, sadakat ve güven ortamı oluşacaktır. Her ne kadar bunları sürekli anlatıp aynı zamanda dile getirmiş olsak da toplumuzda adeta virüs gibi yayılmış bir hastalığımız var. Üzücü ama gerçek!

Çağımızın en büyük hastalıklarının en başında gelen şey ise hem bireysel hem de toplumsal olarak birbirimize olan saygımızı kaybetmişiz. Hiç kimsenin kimseye saygısı kalmamış! Her anlamda fark etmeksizin bu durum bizi yaralıyor ve içten içe kanatıyor fakat müdahale edilmiyor. Ya da müdahale edilmek istenmiyor da diye biliriz. Çünkü bu açık ve net bir gerçek! Kaybedilen saygının neticesinde sevgi, sadakat ve güveni de otomatik olarak kaybetmiş oluruz. Çünkü bu silsilenin devamı için saygıyı şarttır. Saygının olmadığı bir ortamda hiçbir şey yok demektir. Hükmünü yitirmiş ve geçersiz kabul etmemizde yanlış olmaz!

Son söz… Her ne iş yaparsanız yapın mesleğiniz ne olursa olsun, yaşadığınız toplum ve şartları ne olursa olsun önce kendinize olan saygınızı kaybetmeyin ki silsileyi bozmayın. Silsile bozulursa geri kalan hiçbir anlamı kalmaz. Her şey ihtiva ettiği anlamını yitirir. Çalışma hayatınız, ikili ilişkiler, aşk hayatınız ve toplum içerisindeki kimliğiniz olumsuz anlamda etkilenir. Bütün bunlarla birlikte “saygı” için de bulunduğumuz birey ve kurumların, birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında olmalıyız. Olumlu ve yapıcı tavır içerisinde bulunmalıyız. Çünkü saygı ilişkide olduğumuz, iletişim kurduğumuz varlık veya oluşumun hak, değer, inanç ve her türlü özelliğini göz önünde tutmak ve bunlara önyargısız yaklaşmayı iktiza eder. “Her ne kadar tersi gibi gözükse de saygı kavramı haklar kavramının varlığından önce gelir ve haklar kavramına dayanmaz.” Saygılı, sevgili, sadakatli, güvenilir, umutlu, inançlı olmaktan vazgeçmeyin. Gülmeyi unutmayın. Okumayı, öğrenmeyi ve bilgi birikiminizi aktarmayı, üretmeyi unutmayın! Her ne yaparsanız yapın saygıyı kazandıktan sonra sevmeyi öğrenin ve ne yaparsanız yapın severek yapın. Sevmeyi öğrendikten sonra sadık olun. Önce kendinize sadakatiniz ve bağlığınız olsun. Daha sonra toplum içerisinde bulunduğunuz ortamda sadakatli bir birey olarak güvenilir olmanın ilk adımını atmış oluruz. Bütün bu silsilenin ilk parçası olan saygıyı kazandıktan sonra tabiri caizse geri kalan her şey çorap söküğü gibi gelir. Toplum içerisinde veya bulunduğunuz kurum içerisinde saygı gösterilen, sevilen ve güvenilir bir insan olursunuz. Unutmayın kendisine saygısı, sevgisi, sadakati ve güveni olmayan hiç kimseye saygı, sevgi sadakat ve güven duyulmaz. 3S 1G kuralı doğrultusunda doğru ve cesaretli olmanız dileğiyle…