Lavinya Dergisi

NARKİSSOS
Nurten K. TOSUN

Rakamlardan öykülere yolculuk. Kalem, kağıt, düş ve pamuk şeker eşliğinde...

Narsisizm bir başka deyişle özseverlik. Kişinin kendini sevmesi başlığı altında sınırlandırılırsa alkışlanabilir. Lakin bu seviye kabaca tabirle, salt kendisine âşık olmaksa düşündürücü gelebilir! Hatta yolculuk yaparsak geçmişe bedeni ve ruhu bir nergis çiçeğine bile dönüştürebilir! Dinle! Başlangıçta Khaos vardı. Sonsuz bir boşluk. Sonra o boşluktan; Gaia (toprak ana), Tartaros (ölüler ülkesinin en derin yeri), Eros (aşk), Erebos (yer altı karanlığı), Nkys ( gece), Esir (dünyayı saran ışıklı tabaka), Hemera (gün) var oldu. Mitoloji: “Bir halkın efsanelerinin bütününü kapsayan ve onların doğuşlarını, anlamlarını bir bütünlük içinde araştırıp inceleyen, yorumlayan bilim.” olarak tanımlandı. Yunanca “Söylenen ya da duyulan söz, masal, efsane.” anlamlarına gelen “Mit” veyahut “Mitos” sözcüğünden türetildi. Onca cümle yazıldı, dilden dile destanlar duyuldu ama insanoğlu değişmedi. İçlerinden sayısız narsist kimseyi sevemedi. Hep o haklıydı ve erişilmezdi! Kibir ve aşk! Kibir ve dostluk! Kibir ve hayat! Kibir ve ölüm! Hikâyeler yine satırları süsledi. Onca ayrılık “Ben” diyen dilden geldi. Narkissos, doğduğu andan itibaren herkesi güzelliğine hayran bıraktı. Onun geleceği üzerine endişe duyan annesi de bir kâhine danıştı. Kâhin, Narkissos’un kendisini görmediği sürece uzun bir ömür süreceğini belirtti. Genç adam büyüdü çok yakışıklı, güzelliğiyle dillerden düşmeyen, herkesi kendine âşık eden bir delikanlı oldu. Çevresindeki çoğu kişi ona hayran olsa da, o gönlünü kimseye kaptırmadı. Özetle kendisine âşık olan su perisi Echo’yu da reddettikten sonra Echo aşkından öldü. Ölmeden önce son dileği Narkissos’un karşılıksız bir aşka tutulması oldu. Tanrıça Nemesis bu dileğe kayıtsız kalmadı. Narkissos’un bu kibrini de hoş görmedi ve onu cezalandırdı. Delikanlı bir gün ormanda dolaşırken su içmek için ırmağa eğildi. Ne yazık ki ırmaktaki yansımasına âşık oldu. Lakin aşkına bir türlü kavuşamadı. Echo gibi ırmağın başında bekleyerek, aşkından eriyip gitti. Irmağın başındaki vücudundan ise geriye bir nergis çiçeği kaldı. Narkissos için ağlanılır mı? Sudaki yansımaya sevdalanılır mı? Genç adamın gözlerinde gördüğü renk ruhunun yansıması mı? Echo ve nicesinin ahını mı aldı? Mitoloji ve hayat ayrıştırılır mı? Sorular ve cevaplar nicesinin siluetinde. Hepsi de farklı. Ölçülü olan her duyguda mutluluk saklı. Hipokrat haklı; “Mis kokulara bürünmüş zehir ve şifa.” Cansız bedenin yerine çıkan sarı ve beyaz nergis çiçeği. İlham veren büyülü güzellik, eşsiz koku. Bu yüzden mi böyle güzel kokmalı?