Lavinya Dergisi

İNSANOĞLU
Osman YAVAN

İnanıyorum ‘‘ Elbet Bir Gün! ’’ İnsan dünya’ da ne için var olduğunu anlayacak…

İnsanoğlu diye söyleyince hemen hemen hepimizin aklına toplumlar içerisinde yaşayan insanlar geliyordur. Dilerseniz gelin hep birlikte önce “insanoğlu” ne demek tanımını yapalım. İnsanoğlu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, insanoğlu kelimesi anlamı şu şekildedir: - İnsan, âdemoğlu, fâni Günümüz insanı müşterek yaşam alanımız dünyada birçok etnik kökene, dine, dile, düşünce ve fikre ayrılmış birer toplum haline gelmiştir. Tabi ki bunun insanlar üzerinde olumlu, olumsuz etkileri olmuştur. İllaki bu şekilde fırkalara bölünmemizin sebepleri vardır mutlaka. Çünkü sebepsiz netice olmaz. Hz. Allah önce Âdem ve Havva’yı yarattı. Daha sonra nesiller boyu insanlığın devamiyetini emretti. Geçmişten geleceğe nesiller boyu insanlık bir şekilde devamlılığını koruduğu gibi aynı zamanda yeni kavramları da beraberinde getirdi. Eğitim, teknoloji vs. gibi. İnsan ne yaparsa kendine yapar hem iyi hem kötü. Globalleşen dünyada insanlara birey olarak bakmanın ve değerlendirmenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir insanın düşünce ve fikirleri toplum üzerinde son derece etkilidir. Aynı zamanda etkisinin tesiri de son derece mühimdir çünkü zihinlerimizde nasıl veya ne şekilde yer ettiği önemlidir. Yani doğru veya yanlış bir şekilde bu düşünce ve fikir yüzyıllarca devam edebilir, nesillerden nesillere aktarılabilir. Örneğin herhangi bir insan düşünelim. Ne iş ile meşgul olduğunun pek bir önemi yok çünkü esas olan karakterli bir insan olmasıdır. Kendisine iyiliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı düstur edinmiş. Menfaat ve çıkarlarını dahi insanlığa ve topluma zarar vermeyecek bir şekilde ahlak edinmiş bir insanın toplum üzerinde etkisi, tesiri çok farklı olacaktır. Nesilden nesile düşünceleri, fikirleri olumlu bir şekilde aktarılacak ve en nihayetinde daha doğru, dürüst, sağlam, karakterli ve bilinçli bir insanlığın, toplumun yetişmesinde kanaat önderi olacaktır. Ve bu anlattığımın tam tersi bir insan düşünelim. Peki bu insanın topluma verebileceği zararları hayal etmek güç olmasa gerek. Son derece korkunç bir durum. Ne yazık ki günümüzde insanlar, toplumlar sadece din, dil, ırk vs. gibi kavramların haricinde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılmış durumda. Toplumsal olarak birçok konuda olumlu veya olumsuz formatta her alanda bilgi kirliliği içimize nüfuz etmiş durumda. Adeta damarlarımızdaki kan gibi içimizde dolaşıyor. Hemen her konuda, her alanda sorgulamadan, araştırmadan, doğrusunu bulmadan fikir ayrılıklarına düşebilecek bir canlı türüdür insan. Halbuki insan yaratılanların en şereflisidir. Keşke değerimizi anlayabilsek. Bu kadar kısa dünya hayatında daha doğru, ahlaklı, dürüst nesil miras bırakabilsek… Maalesef global ve küresel dünyada: etnik kökenleri, ahlaki değerleri gibi kavramlar çerçevesinde insanların düşünce ve fikirleri, tavır ve davranışlarının toplum üzerindeki ortaya çıkan gerçekçi etkileri bizleri iyi ve kötü olarak ikiye bölmüş durumda… Unutmayın, bir insan bin toplum demektir...