Lavinya Dergisi

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK
Osman YAVAN

İnanıyorum ‘‘ Elbet Bir Gün! ’’ İnsan dünya’ da ne için var olduğunu anlayacak…

Arkadaşlık ve dostluk diye söyleyince aklımıza ilk olarak ne gelir? Mesela arkadaş ve dost aynı anlamları mı içerir veya aynı şeyi mi ifade eder? Kâinatın içerisinde insan diye adlandırdığımız kişi veya kişilerin varlığı hayatımızda bizim için ne ifade ediyor? Öncelikle hayali bir aleme gidelim örneğin bir insan tasavvur edelim. Bu insanın hayatını devam ettirebilmesi için neye veya nelere ihtiyacı var? Öncelikle bunu bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Elbette insanın hayatını devam ettirebilmesi için birtakım ihtiyaçları vardır. Hayır hayır! Bahsettiğim şey yemek, içmek vs. gibi maddi gıdalar değil. Bunlar zaten bizim temel ihtiyaçlarımız ve biz bunları bir şekilde şartlar ne olursa olsun sağlıklı bir yaşam için yeterli miktarda tüketmeliyiz. Ben her zaman bu hayatın içerisinde iki mana olduğuna inanıyorum. Birincisi maddi yani gözümüzle gördüğümüz, dokunabildiğimiz her şey maddidir. Bir de manevi tarafı vardır. Her ne kadar göremesek de dokunamasak da kalben hissetmiş olduğumuz duygularımız vardır. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri de manevi alemde kalben iyiliği, güzelliği, doğruyu hissetmesidir. Arkadaş veya dost diye söyleyince aklımıza kim veya kimler geliyor? Gözümüzde, gönlümüzde, aklımızda, fikrimizde kim veya kimler canlanıyor? Şu an bu paragrafı okurken de büyük ihtimal ile kim arkadaşınız kim dostunuz diye düşünüyorsunuz galiba. Dilerseniz öncelikle arkadaş ve dost kavramlarının lügat manasına bakarak aradaki temel farkları öğrenelim yani bu kavramı birbirinden ayırt eden ve belirleyici özellikler neler bunları bilmeden, öğrenmeden anlamamız asla ama asla mümkün değildir! Arkadaş: Birbirini tanıyan saygı ve sevgi gösteren, seviyeli ilişkiler kurulan kişidir. Tabi ki bununla birlikte birçok anlamda ifade eder. Örneğin iş arkadaşı, okul arkadaşı, mahalle arkadaşı vs. gibi. Fakat arkadaş dediğimiz kişi veya kişiler bizi bizim müsaade ettiğimiz ve izin verdiğimiz kadarıyla tanıyan kişilerdir. Aslında arkadaşlık genel ve umumi bir tabirdir. Sen kendi dünyanın kapısını ne kadar açarsan karşıdaki insanda seni o kadar tanır, bilir, anlar ve yorumlar. Fakat dostluk böyle değildir. Dostluk arkadaşlığa nazaran daha özel, hususi ve yakındır. Dost: Sevilen, güvenilen, yakın arkadaştır. Aslında işin temelinde yine arkadaşlık vardır fakat buradaki ana temel faktör şudur dost seni sen anlatmadan hal ve hareketlerinden, tavırlarından ve davranışlarından en iyi şekilde anlayan, çözen, tanımlayan ve bilendir. Yani dost arkadaşlıkta olduğu gibi izin veya müsaade etmeden seni kendisi anlayandır. Dost senin kendi dünyan içerisine kendi gayret ve çabasıyla girendir. Dost senin en iyi günde de en kötü günde de sen çağırmadan yanında olandır. Arkadaşlıklar genelde menfaatler ve çıkarlar temeli üzerine kuruludur. Hayatımızda temeli sağlam olmayan her şey yok olmaya mahkumdur. Maddidir aslında arkadaşlık! Dostluk ise hiçbir şekilde menfaat ve çıkar gütmeden, gözetmeden, kalben manevi bir bağ üzerine kuruludur.