Lavinya Dergisi

BAKIŞ AÇISI
Osman YAVAN

İnanıyorum ‘‘ Elbet Bir Gün! ’’ İnsan dünya’ da ne için var olduğunu anlayacak…

Öncelikle “ BAKIŞ AÇISI ” ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Lügat manası itibariyle bakış açısı herhangi bir olay hakkında konu ile alakalı bilgileri, düşünceleri, fikirleri belirli bir noktadan inceleme, olaylara belirli bir noktadan bakma yani bakış açısı, görüş vs. gibi muhtelif anlamlar içeriyor. Peki, genel olarak sizin olaylar karşısında bakış açınız nedir? Dünyaya nereden, nasıl veya hangi pencereden bakıyorsunuz? Hayatın içerisindeki süregelen olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü, doğru veya yanlış vs. gibi kavramlar topluluğunun içerisinde sizin yeriniz neresi? Dünyanızın içerisindeki pencereniz pozitife mi yoksa negatife mi açılıyor? Kendi dünyanız içerisinde bakış açınız, bulunduğunuz konum itibari ile son derece önemli ve hassastır. Eğer olaylar karşısında duygusal davranarak kafanıza takıyorsanız ve bunu çevrenizde bulunan insanlara yansıtıyorsanız psikolojik anlamda dünyanızın penceresi negatife açılıyor. Tam tersi eğer olaylar karşısında sakin ve soğukkanlı davranabiliyorsunuz psikolojik olarak dünyanızın penceresi pozitife açılıyor. Elbette her insanın bakış açısı aynı olmaz zaten böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin olaylara bakış açısı, fikirleri, düşünceleri, kendine hastır. Fakat insanlar hayata bakış açısının değiştirebilir veya biçimlendirilebilir olduğunu anlayıp inansalardı dünya daha farklı bir yer olurdu. İnsanlar bir olayı başka bir insanın perspektifinden görebilselerdi birçok olumsuz olaydan ve negatif düşüncelerden kaçınılabilirdi. Olumsuz olaylar, kavgalar, fitneler, kıskançlık, savaşlar vs. gibi. Her şeyin özü çocukluğumuza dayanıyor aslında. Ağaç yaşken eğilir misali, tamamen yetiştirilme tarzımız ile alakalı bir konudur. Çocuklukta yaşadığımız olumlu veya olumsuz olaylardan etkilenerek istemsizce yetişkinliğimize sirayet ediyor… Çocuklara bakış açısının ne demek olduğunu, önemini, hayatın her alanında karşılaşacağını, tecrübe edeceğini anlatıp öğretmemiz gerekiyor. Hayata karşı tutumlarını ve tavırlarını bazı durumlarda neden değiştirmeleri gerektiğini öğretebilirsek ve empati yeteneğini kazandırırsak bu dünya için daha iyi yetişkinler kazandırmış oluruz. Olayları başka bir insanın bakış açısından görmeye başlamak için öncelikle bakış açısının temellerini ve hayata bakış açısının ne demek olduğunu öğrenmeli ve kavramalıyız. Peki, bu nasıl olur? Hayata bakış açısı bir şeyleri görme şeklindir. Öncelikle dinlemeyi öğrenmeliyiz. İnsanların hayata karşı tavırları, tutumları, anlayışları, kişisel deneyimleri yani kısacası her şey hayatı görme şekillerinin tümüdür. Bütün bu kavramlar topluluğu içerisinde karşımızdaki insanın bakış açısını öğrenerek kendi terazimizde tartarak karar verebiliriz. Bu dünyada yalnızca birkaç şey dışında her şey ya tam doğrudur ya tam yanlıştır. Hayata bakış açısını değiştirmek için şikâyet etmeyi bırakmalı ve mutlu olduğun şeyleri aramalı, günlük hayatımızda bulunan materyalleri doğru bir şekilde kullanmalıyız. Meşhur 6 ile 9 örneği gibi ya bulunduğumuz konum açısında direterek sağlıksız ilişkiler kurarız ya da empati kurarak daha sağlıklı ve anlayışlı ilişkiler kurarız… Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur görünür… Hz. Mevlâna