Lavinya Dergisi

MİZOJİN
İrem ÇİTE

Bir de benim gözümden bak yaşanmışlara , yaşanacaklara ve en çok da yaşanmak istenilenlere...

Kadın düşmanlığı (mizojini), kadınlara karşı duyulan soğukluk, antipati veya düşmanlık anlamına gelir. Hiç duymuş muydunuz bu kelimeyi daha önce ben duyduğumda çok şaşırmıştım açıkçası kadınların erkekler tarafından maruz kaldığı onca taciz, tecavüz baskı ve zorbalığa rağmen literatürde erkeklerden nefret etmek anlamına gelen bir sözcük bulunmamaktadır. Evet, erkeklerin de çok sayıda sorunu var. Bu sorunlar da tıpkı kadınların sorunları gibi kabul edilemez ve bir o kadar da çözülebilir sorunlar. İnsan toplumlarında eşitsizlikler vardır. Zenginler ve fakirler, yönetenler ve yönetilenler, bunlardan birisi de kadınlar ve erkekler arasında olandır. Bu eşitsizliklerin önemli bir bölümü erkeklere yaradı. Bu nedenle kadınların problemlerini çözme yönünde hızlı adımlar atılıyor belki de pozitif ayrımcılığa sebep oluyor. Bu durum ne yazık ki erkeklerin ikinci plana atılmış hissetmelerine neden oluyor. Ama bu durumun ironik bir kısmı da var: Kadınlarla ilgili problemlerin nedenlerini çözdükçe, erkeklerle ilgili de çoğu problem çözülmüş oluyor. Toplumumuzdaki roller sadece kadınlara narin, zarif, zayıf, sessiz rolünü biçmekle kalmıyor; aynı zamanda erkeklere savaşçı saldırgan, güçlü, yıkılmaz rollerini de biçiyor. Bu da erkek yaşantısında stres ve baskıya neden oluyor. Belki de kadınlara karşı düşmanlık tam da bu sebepten doğuyor. Erkeklerin yaşadığı problemlerin çoğu kadınlara biçilen toplumsal rollerin zıddının erkeklere biçilmesinden kaynaklanıyor. Birini çözersek, diğeri de bitmese bile epey rahatlamış olacak. Sorun erkek ya da kadın sorunu değil aslında sorun eşitsizlik sorunu ve onun getirileri.